Stikstof totaal (berekend)
Matrix:
24u-urineverzameling
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: 24-uursurineverzameling, minimum staalvolume: 5 mL
verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Referentiewaarden:
Opmerking:
analyse bij voorkeur uitgevoerd op 24u-urineverzameling
analyse kan eveneens op een urinestaal uitgevoerd worden
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
10-4-2018 11:42:40
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis