SHBG
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Sex Hormoon Bindend Globuline
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,75 mL
bewaarcondities: < 3 dagen: 2-8°C; > 3 dagen: -20°C (max. 1 maand)
verzendingscondities: < 3 dagen: kamertemperatuur; > 3 dagen: -20°C
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis