Schistocyten
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Fragmentocyten
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Microscopisch tellen van aantal schistocyten als % van de RBC
Referentiewaarden:
Analysetijd:
3 uren
Analysetijd in urgentie:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis