Saxontest
Matrix:
speeksel
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

voorafgewogen steriel gaasje in steriel potje
Patiëntvoorbereiding:
patiënt kauwt 2 minuten op het steriel doekje buiten periode van voedselinname
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: steriel doekje in steriel potje, af te halen labo klinische chemie
minimum staalvolume: nvt
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Afwegen van de geproduceerde hoeveelheid speeksel na 2 min. kauwen op een vooraf gewogen gaasje Stella 5 (gaasje)
Lohman & Rauscher Group
Sartorius analytische Balans
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Analysetijd in urgentie:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
nee
Aanrekening aan de patiënt:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis