Reticulocyten
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Sysmex XN-9100. Doorstroomcytometrie in combinatie met lichtverstrooiing  na aankleuring met fluorocell RET en cellpack DFL.
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Indicatie voor de activiteit van de erytropoiese. Verhoogd bij regeneratieve anemie bv acute bloeding, hemolyse; verlaagd bij aregeneratieve anemie bv aplasie
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-2-2019 16:41:39
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis