Pyruvaat
Matrix:
bloed, urinestaal
Synoniemen:
Pyrodruivenzuur
Afnamerecipiënt:
speciale tube afhalen op labo; cave: tube moet tot aan het merkstreepje gevuld worden
Monsterverzending intramuros:
op ijswater
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: 1 mL EDTA-volbloed onteiwitten met 2 mL perchloorzuur 1 N, gekoeld centrifugeren, supernatant afpipeteren.
verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Enzymatisch fotometrisch 37°C (pyruvaat -> lactaat)
Roche
spectrofotometer Spectramax Plus
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-8-2015 10:08:56
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis