Pseudocholinesterasen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Cholinesterase
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie-rate - kinetische meting bij 410/596 nm (bichromatisch) / butyrylthiocholine, DIP
Atellica (Siemens)
(Siemens REF 11097615)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja, als intoxicatie met organofosforbevattende insecticiden
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis