PSA vrij
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Prostaat Specifiek Antigen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
staalafname dient te gebeuren voor prostaatonderzoek
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,75 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Chemiluminescentie / 2‑site sandwich immunoassay
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 10995577)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis