Prolactine
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
indien als dynamische test: tijd duidelijk vermelden op etiket
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,75 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Chemiluminescentie / 2‑site sandwich immunoassay
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 10995656)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Reflextesting:
Prolactine na PEG precipitatie: indien prolactine > 700 mIU/L voor het uitsluiten/aantonen macroprolactinemie
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
31/07/2012
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis