Parasieten: identificatie en telling
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: EDTA volbloed; staal dient de dag van afname toe te komen op labo
Minimum staalvolume: 1 tube
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Microscopisch identificeren van parasieten in een bloeduitstrijk aangekleurd met een verdunde Giemsa kleuring en tellen van de geparasiteerde RBC tov de totale RBC.
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis