Oxaalzuur
Matrix:
24u-urineverzameling
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: 24-uursurineverzameling
minimum staalvolume: 10 mL
verzendingscondities:kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Enzymatisch fotometrisch eindpunt 37°C
Spectramax Plus (Roche)
Referentiewaarden:
Opmerking:
analyse bij voorkeur uitgevoerd op 24u-urineverzameling
analyse kan eveneens op een urinestaal uitgevoerd worden
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-8-2015 14:37:30
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis