Osteocalcine
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: EDTA-plasma (geen gehemolyseerde stalen)
minimum staalvolume: 0,75 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-10-2019 15:34:56
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis