Osmolaliteit
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja, Enkel na afspraak met het labo
Beproevingsmethode:
Vriespuntsverlaging
OsmoPro (I&L Biosystems)​
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
wordt enkel uitgevoerd als de natrium <= 132 of >= 146 mmol/L
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-6-2021 14:51:45
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis