Osmolaliteit
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Vriespuntsverlaging
OsmoPro (I&L Biosystems)​
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-6-2021 14:55:49
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis