Oestradiol
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse:serum
minimum staalvolume:0,75 mL
verzendingscondities:kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee, Voor monsters ontvangen op het labo voor 10u00 zal het resultaat voor oestradiol tegen 12u00 gerapporteerd worden.
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
4 uren indien staal voor 15u werd ontvangen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
12-6-2020 16:40:58
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis