Nortriptyline
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Nortrilen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
uitgevoerd door ZNA
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis