Natrium
Matrix:
zweet
Synoniemen:
Mucoviscidosetest
Zweettest
Afnamerecipiënt:
voorafgewogen steriel gaasje in steriel potje
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Vlamfotometrisch
Vlamfotometer Sherwood
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis