Myoglobine
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Monsterverzending intramuros:
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Chemiluminescentie / LOCI®
(Siemens REF K6422)
Dimension Vista 1500 System (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis