PCR Mycoplasma pneumoniae
Matrix:
CSV, biopt, respiratoir monster, Test geaccrediteerd voor keelvegers, nasopharynx aspiraat, BAL, CSV
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Wissers bij voorkeur eSwab (Copan) in bijbehorend medium
Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist;
biopt: niet fixeren
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:

geschikt staaltype voor analyse: CSV, biopt (niet gefixeerd), respiratoir monster
minimum staalvolume: 0,25 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Wissers bij voorkeur eSwab (Copan) in bijbehorend medium; katoen, dacron of flocked; droog in steriel recipiënt of in universeel of virus transportmedium

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
twee maal per week, lumbaal vocht dagelijks, Enkel op werkdagen
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Extractie DNA uit matrix met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux). Amplificatie DNA met real-time PCR in Lightcycler 480 toestel (Roche)
Referentiewaarden:

​Detectielimiet: 166 color changing units per ml


(Meer informatie)
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja, indien BAL bij orgaantransplantpatiënt
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
2-9-2020 11:00:34
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis