Mononucleosis Infectiosa slide-test
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Heterofiele IgM antistoffen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Aantonen van heterofiele IgM antistoffen mbv sneltest
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Positief bij klierkoorts (mononucleose); vals positieve reactie mogelijk bij malaria en akute lymfoblastische leukemie
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis