Microscopisch cytologisch onderzoek
Matrix:
beenmergaspiraat
Synoniemen:
beenmergcytologie
Afnamerecipiënt:
draagglaasjes
Patiëntvoorbereiding:
Minstens 4 draagglaasjes met een beenmerguitstrijk dienen bezorgd te worden. Uitstrijkjes niet fixeren, laten drogen aan de lucht.
Monsterverzending intramuros:
niet verzenden via buizentransport
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Microscopisch onderzoek na aankleuren met May-Grunwald- Giemsa en met Perls (ijzerkleuring). Op indicatie worden bijkomende cytochemische kleuringen (peroxidase, ANAE) uitgevoerd.
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis