Microscopisch cytologisch onderzoek
Matrix:
lymfeklierbiopt
Afnamerecipiënt:
steriel potje zonder fixatief
Monsterverzending intramuros:
niet verzenden via buizentransport (kostbaar monster)
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Microscopisch onderzoek van een deppreparaat na aankleuren met May-Grunwald Giemsa.
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis