Microscopisch cytologisch onderzoek
Matrix:
CSV
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Monsterverzending intramuros:
niet verzenden via buizentransport (kostbaar monster!)
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Microscopisch onderzoek van een cytospinpreparaat na aankleuren met May-Grunwald Giemsa. Tevens wordt een telling van het aantal RBC en WBC uitgevoerd.
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis