Methotrexaat
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
staalname 24, 48 en 72 uren na toediening van methotrexaat
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Enzymimmunoassay
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
4 uren
Analysetijd in urgentie:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-1-2017 13:09:12
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis