Methemoglobine
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
heparinespuit
Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: heparinesuit (bloedgas); staal na afname onmiddellijk naar labo versturen, staal dient binnen de 2 uur na afname toe te komen op labo
Minimum staalvolume: 1 spuit
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
RapidPoint 500 (Siemens)
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Verhoogde waarde bij sommige congenitale hemolytische anemieen met een defect in het NAD-NADH cofactor systeem, bij intoxicaties bv met nitrieten
Analysetijd:
onmiddellijk
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
25-6-2021 11:54:36
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis