Methemoglobine
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
heparinespuit
lithiumheparinetube 

Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: heparine volbloed (tube niet openen!); staal na afname onmiddellijk naar labo versturen, staal dient binnen de 2 uur na afname toe te komen op labo
Minimum staalvolume: 1 tube
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Rapidlab (Siemens)
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Verhoogde waarde bij sommige congenitale hemolytische anemieen met een defect in het NAD-NADH cofactor systeem, bij intoxicaties bv met nitrieten
Analysetijd:
onmiddellijk
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-4-2014 15:43:17
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis