Methanol
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
GC-FID
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

​wordt uitgevoerd met het oog op diagnose van een methanolintoxicatie

RIZIV nomenclatuur:
547315
Opmerking:

​​in dezelfde analyse worden ook ethanol, aceton en isopropylacohol bepaald

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-9-2020 17:02:56
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis