Metanefrines
Matrix:
24u-urineverzameling
Synoniemen:
metanefrine
normetanefrine
3-methoxytyramine
Afnamerecipiënt:
urinepot met zoutzuur
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: 24-uursverzameling op zoutzuur
minimum staalvolume: 5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Reversed Phase (RP) - UPLC gevolgd door massaspectrometrische detectie
 
Referentiewaarden:
Opmerking:
analyse bij voorkeur uitgevoerd op 24u-urineverzameling
analyse kan uitzonderlijk op een urinestaal uitgevoerd worden
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
12-6-2020 11:15:34
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis