Lupus anticoagulans
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
standaard citraattube 

Patiëntvoorbereiding:
 • Patiënten mogen op moment van afname niet behandeld worden met anti-coagulerende therapie (Coumarines (Marcoumar®), nieuwe orale anticoagulantia (Dabigatran (Pradaxa®), Rivaroxaban (Xarelto®)), heparine). Stalen met een PT-INR >1,5 worden bijgevolg niet uitgevoerd omdat correcte interpretatie van de testen onmogelijk is.
 • Verhoogde CRP-levels kunnen resulteren in vals verhoogde waarden (Schouwers et al, Thromb Res, 2010). Daarom wordt aangeraden om lupus-anticoagulans te testen buiten een inflammatoire opstoot.
 • Positieve resultaten dienen steeds na 12 weken herhaald te worden om vals positieve resultaten uit te sluiten
 • Monsterverzending intramuros:
  Indien meerdere testen worden aangevraagd in het kader van een trombofiliescreening, dient één extra volledige citraat-tube te worden voorzien voor detectie van het lupus-anticoagulans.
  Monsterverzending extramuros:
  Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm (< 5 x 10*9/L)citraatplasma bekomen door centrifugatie, filtratie afgeraden) Minimum staalvolume: plasma van 2 citraat tubes 3.5 ml (voor kinderen en bij moeilijke staalname: plasma van 1 citraat tube 3.5 ml.) Verzendingscondities:diepgevroren, staal mag tijdens transport niet ontdooien
  Uitvoerende afdeling:
  Uitvoerfrequentie:
  wekelijks
  Uitvoering in urgentie:
  nee
  Beproevingsmethode:
  Optische stollingsdetectie op Sysmex CS-5100 (Siemens) APTT panel: PTT-LA (Stago), Staclot (Stago); DRVVT panel: LA1 screening/LA2 confirmation reagent (Siemens)
  Referentiewaarden:
  Klinische relevantie:
  Aantonen van lupus anticoagulans in het kader van diagnose van het antifosfolipidensyndroom (associatie met trombose).
  Opmerking:
  Positieve resultaten dienen steeds na 12 weken herhaald te worden om vals positieve resultaten uit te sluiten!
  Verantwoordelijke:
  Aanrekening onder RIZIV:
  Ja, RIZIV beperkt door diagnoseregel 106 (enkel in aanwezigheid van klinische criteria voor APS of SLE)
  Laatste wijziging goedgekeurd op :
  21-2-2020 9:20:19
  Goedkeuringsgeschiedenis
  Toon geschiedenis