Lactaat
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
fluoride tube 

Monsterverzending intramuros:
op ijswater
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - eindpuntsmeting bij 545/694 nm (bichromatisch)/ lactaat oxidase, peroxidase
(Siemens REF 11532568)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-11-2020 16:23:23
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis