Lithium
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
dal: staalname 12 uren na laatste toediening van Lithium
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie – eindpuntsmeting bij 505/694 nm (bichromatisch) / lithium dye
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 11097535)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis