PCR Legionella pneumophila
Matrix:
BAL, respiratoir monster, biopt
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist;
biopt: niet fixeren
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:

geschikt staaltype voor analyse: BAL, longbiopt (niet gefixeerd)
minimum staalvolume: 0,25 mL
Verzendingscondities: op kamertemperatuur


 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks, Enkel op werkdagen
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Extractie DNA uit matrix met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux). Amplificatie DNA met real-time PCR in Lightcycler 2.0 toestel (Roche).
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 week
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja, indien BAL bij orgaantransplantpatiënten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-7-2021 15:44:32
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis