LDL-cholesterol
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie eindpuntsmeting bij 596/694 nm (bichromatisch)/ selectief detergent, cholesterol esterase, cholesterol oxidase, peroxidase.
(Siemens REF 11097632)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Opmerking:
Aanbevelingen therapeutische targets voor LDL-cholesterol (primaire streefwaarden) gebaseerd op richtlijnen van de European Society of Cardiology (ESC) en de European Atherosclerosis Society (EAS):
  • Bij patiënten met een ZEER HOOG cardiovasculair risico (vastgestelde cardiovasculaire ziekten, diabetes type 2, diabetes type 1 met orgaanschade, matige tot ernstige chronische nierziekte of een SCORE-risico (Systematic Coronary Risk Estimation) van ≥ 10%) is de streefwaarde voor LDL-cholesterol < 55 mg/dL met een afname van het LDL-cholesterol van ≥ 50%.
  • Bij patiënten met een HOOG cardiovasculair risico (sterk verhoogde geïsoleerde risicofactoren, een SCORE van ≥ 5 tot < 10%) is de streefwaarde voor LDL-cholesterol < 70 mg/dL met een afname van het LDL-cholesterol van ≥ 50%.
  • Bij personen met een MATIG cardiovasculair risico (SCORE van ≥ 1 en < 5%) is de streefwaarde voor LDL-cholesterol < 100 mg/dL.
  • Bij personen met een LAAG cardiovasculair risico (SCORE <1%) is de streefwaarde voor het LDL-cholesterol <116 mg/dL.

Non-HDL-cholesterol (of apolipoproteïne B) dient overwogen te worden als secundaire streefwaarde na bereiken van de LDL-cholesterol target bij behandeling van patiënten met gecombineerde hyperlipidemie, diabetes, het metabool syndroom of chronische nierziekte.

Bron:
ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk, European Heart Journal, Volume 41, Issue 1, 1 January 2020, Pages 111–188.
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
14-1-2021 16:55:50
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis