LDH totaal
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Lactaat dehydrogenase
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie – kinetische meting bij 340/410 nm (bichromatisch)/ L-lactate, NAD+ (naar IFCC methode gestandaardiseerd)
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 11097594) 
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis