LDH totaal
Matrix:
vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel)
Afnamerecipiënt:
steriele buis
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie – kinetische meting bij 340/410 nm (bichromatisch)/ L-lactate, NAD+ (naar IFCC methode gestandaardiseerd)
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 11097594) 
Referentiewaarden:
Opmerking:
Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal)
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis