L-Carnitine vrij
Matrix:
bloed, urinestaal
Afnamerecipiënt:
serumtube 

urinepot 


Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 3 mL
verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

Enzymatisch fotometrisch eindpunt 37°C
Roche
Spectramax Plus

Referentiewaarden:
Opmerking:

​​voor urine op het papieren aanvraagformulier test manueel bijschrijven.

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
25-8-2015 8:15:30
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis