Ketonen (teststrook)
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
teststrook
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis