Ketamine
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot 


Patiëntvoorbereiding:
staalname zo snel mogelijk na inname
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: urinestaal
minimum staalvolume: 5,0 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
LC-MS
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
3-1-2013 9:11:55
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis