Iso-elektrische focusering
Matrix:
bloed, CSV
Synoniemen:
Isoelectric focusing
Afnamerecipiënt:
serumtube 

steriele buis
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum/CSV
minimum staalvolume: elk 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Scheiding van eiwitten (Ig's) in serum en CSV op basis van het iso-elektrisch punt
Hydragel 9 IEF (Sebia)
Hydrasys Focusing (Sebia)
Visuele aflezing
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Analysetijd in urgentie:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-1-2021 11:56:54
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis