Immuunfixatie
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: urinestaal
minimum staalvolume: 25 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Eiwitelektroforese op agarose gevolgd door immuunfixatie met antisera gericht tegen zware en lichte ketens
Hydragel Urine Profil(e) (Sebia)
HYDRASYS Focusing Sebia
Urine Profil(e) (Sebia)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
8 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis