IgG specifiek: Cladosporium herbarium
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Immunoglobuline G specifiek: Cladosporium herbarium
Immuunglobuline G specifiek: Cladosporium herbarium
m2
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2 mL
bewaarcondities: < 24u: kamertemperatuur; < 1 week: 2-8°C; > 1 week: -20°C
verzendingscondities: < 1 week: kamertemperatuur; > 1 week: -20°C
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Fluoroimmuno-assay
Phadia 250 (ThermoFisher)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
18-7-2017 12:24:56
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis