IgG index
Matrix:
bloed, CSV
Synoniemen:
Immunoglobuline G index
Immuunglobuline G index
Afnamerecipiënt:
serumtube 

steriele buis
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum/CSV
minimum staalvolume: elk 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Berekening
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
17-9-2019 13:24:48
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis