IgG
Matrix:
urinestaal
Synoniemen:
Immunoglobuline G
Immuunglobuline G
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: urinestaal
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Nefelometrie
(Siemens REF K7056)
Dimension Vista 1500 System (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis