IGF-1
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Insulin-like Growth Factor 1
Somatomedine C
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
bewaarcondities: < 2 dag: 2-8°C; > 2 dag: -20°C
verzendingscondities: < 1 dag: kamertemperatuur; > 1 dag: 2-8°C
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-9-2020 18:35:33
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis