IgE totaal
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Immunoglobuline E totaal
Immuunglobuline E totaal
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 300 µL
bewaarcondities: < 24u: kamertemperatuur; < 1 week: 2-8°C; > 1 week: -20°C
verzendingscondities: < 1 week: kamertemperatuur; > 1 week: -20°C
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Fluoroimmuno-assay / beta-galactosidase (WHO standaardisatie)
Phadia 1000
(ThermoFisher)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
7-6-2017 12:56:31
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis