IgE specifiek
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Immunoglobuline E specifiek
Immuunglobuline E specifiek
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 250 µL + 50 µL per allergeen
bewaarcondities: < 24u: kamertemperatuur; < 1 week: 2-8°C; > 1 week: -20°C
verzendingscondities: < 1 week: kamertemperatuur; > 1 week: -20°C
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Fluoroimmuno-assay / beta-galactosidase (WHO standaardisatie)
Phadia 1000
(ThermoFisher)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja (maximum 6)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-9-2018 13:24:19
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis