IgA
Matrix:
CSV
Synoniemen:
Immunoglobuline A
Immuunglobuline A
Afnamerecipiënt:
steriele buis
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: CSV
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Nefelometrie
BN II (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
7-6-2018 13:09:47
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis