Hypochrome RBC %
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Sysmex XN-9100. Ratio van mature erytrocyten met lagere voorwaartse lichtverstrooiing en mature erytrocyten met normale voorwaartse lichtverstrooiing in het reticulocyten scattergram.
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-2-2019 16:35:21
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis