Homocysteïne
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending intramuros:
op ijswater
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum (binnen het uur centrifugeren en aliquoteren)
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Reversed Phase (RP) - UPLC gevolgd door massaspectrometrische detectie (UPLC-MSMS)
 
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
12-6-2020 11:14:55
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis