PCR Herpes simplex
Matrix:
CSV, oculair monster, BAL, Wissers van blaasjesvocht, huidwissers, gynecologische en oculaire wissers, neus en keelwissers. Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, BAL, oculaire monsters, wissers
Synoniemen:
HSV PCR
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

oculair monster: wisser, steriel potje; respiratoir monster: steriel potje
Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:

geschikt staaltype voor analyse: CSV, oculair monster, BAL
minimum staalvolume: 0,25 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Wissers: bij voorkeur eSwabs (Copan) in bijbehorend medium.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
twee maal per week, lumbaal vocht dagelijks, Enkel op werkdagen
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Extractie DNA uit matrix met Nuclisens easyMAG (Biomérieux). Amplificatie DNA met in huis real-time PCR in Lightcycler 480 (Roche) of Lightcycler 2.0 (Roche).
Referentiewaarden:

​Detectielimiet: 285 tot 1109 kopies per ml


(Meer informatie)
RIZIV nomenclatuur:
556813-556824
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
Deze verstrekking houdt de opsporing in van tegelijkertijd HSV1 en HSV2 en kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden:
1° Patiënten met neurologische symptomen van encephalitis, meningoencephalitis, meningitis, myelitis. Maximum 2 bepalingen per episode.
2° Patiënten met oftalmologische aandoeningen : keratitis, uveïtis, acute retinitis. Maximum 2 bepalingen per episode.
3° Herpes neonatorum. Maximum 1 bepaling per episode.
4° Immuungecompromiteerde patiënten met oesophagale, intestinale of respiratoire tractus laesies. Maximum 2 bepalingen per episode.
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Aanrekening aan de patiënt:
Ja, indien niet voldaan aan RIZIV terugbetalingscriteria  (Meer informatie)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-9-2020 18:32:18
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis