PCR Hepatitis C virus
Matrix:
bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma
Synoniemen:
HCV PCR
Afnamerecipiënt:
serumtube 

EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur; serum moet binnen de 6 uur worden afgecentrifugeerd. Serum kan maximaal 72 uur bij 4 °C bewaard worden.
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum of EDTA-plasma
minimum staalvolume: 2,5 mL
verzendingscondities: diepgevroren serum (serum moet binnen de 6 uur na bloedafname worden afgecentrifugeerd. Serum kan maximaal 72 uur bij 4 °C bewaard worden).
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
HCV Viral Load (GeneXpert, Cepheid)
Referentiewaarden:

De detectielimiet is 6.1 IU/ml (0.79 log IU/ml) voor serum en 4 IU/ml (0.60 log IU/ml) voor plasma.​


(Meer informatie)
RIZIV nomenclatuur:
556710-556721 (kwalitatief) 556732-556743 (kwantitatief)
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
De kwalitatieve verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden:
1° Vermoeden van HCV infectie bij een kind van een bewezen HCVpositieve moeder. In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend.
2° Aantonen van HCV bij een bewezen HCV-antistof positieve patiënt. In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend.
3° Aantonen van HCV-infectie in immuungecompromitteerde patiënten met symptomen van hepatitis (inclusief dialyse patiënten), ook bij negatief resultaat voor detectie van anti-HCV antistoffen. In deze indicatie kan de bepaling éénmaal worden aangerekend in de 3 maanden volgend op de symptomen.
4° Bij een prikaccident met een HCV positieve persoon en op voorwaarde dat het slachtoffer functionele stoornissen ontwikkelt duidend op een hepatitis. In deze indicatie kan de bepaling éénmaal worden aangerekend in de 3 maanden volgend op de vaststelling van de feiten.

De kwantitatieve verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden :
1° Om een therapie op te starten
2° Na de start van de behandeling (maximum 4 keer per periode van medicamenteuze behandeling)
Analysetijd:
7 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-7-2021 10:51:58
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis